Ruil eens een boek!

Ken jij onze boekenruilkastjes al?

Sinds 2015 kan je op het groenpleintje aan de dekenij en aan speeltuin het Kraanhof een boekenruilkastje terugvinden. Dit zijn openbare boekenkasten waarin iedereen kan snuisteren, een boek kan meenemen of een boek uit hun thuisbibliotheek kunnen ruilen voor een ander. De kastjes zijn beschikbaar voor iedereen, ze bevatten alle soorten en genres boeken en zijn helemaal gratis.

In 2020 komen werden alle ruilboekenkastjes vervangen door nieuwe exemplaren en kwamen er drie kastjes bij aan cultuurhuis|De Griffel, cultuurhuis|'t Goor en cultuurhuis|De Kriekel. Hiervoor werkten we samen met de Academie voor Beeldende Kunsten, die de kastjes prachtig beschilderden. 

boekenruilkastjes