Makkelijk Lezen

1. Makkelijk Lezen Jeugd

Heb je dyslexie of moeite met leren? Makkelijk lezen-boeken zijn speciaal voor jou geschreven in een makkelijke taal. De boeken zijn dun en hebben een leuke cover. Je vindt boeken voor 7 tot 18 jaar.

Kijk hier al even welke makkelijk lezen-boeken jij leuk vindt!

Info voor ouders, leerkrachten en begeleiders:

Kinderen en jongeren met dyslexie zijn de bekendste doelgroep. Maar ook kinderen die moeite hebben met leren, slecht horen, een taalontwikkelingsstoornis of een taalachterstand hebben, zijn hiermee geholpen. Ook kinderen die echt een hekel aan lezen hebben, kunnen via een  Makkelijk lezen-boek of een luisterboek plezier in het lezen krijgen.

2. Makkelijk Lezen Volwassenen

Heb je moeite met lezen of is je Nederlands nog niet zo goed? Makkelijk lezen-boeken zijn speciaal voor jou geschreven in een makkelijke taal. De boeken zijn niet te dik en gaan over allerlei onderwerpen. 

Kijk hier al even welke makkelijk lezen-boeken jij leuk vindt!